Bảo hiểm nhân thọ 'ép' khách hàng: Hoa hồng 'khủng'

Table of contents

Tỷ lệ hoa hồng cao là lý do nhân viên bảo hiểm nhân thọ, nhân viên ngân hàng tìm cách “đeo bám” mời chào khách hàng mua bảo hiểm. Thậm chí, tư vấn không rõ ràng, miễn sao bán được hợp đồng.

Source
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/
Published
Sun, 04/11/2021 - 17:04

Share Everywhere