Doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro với thủ tục đất đai

Table of contents

68% doanh nghiệp hoãn, hủy kế hoạch vì vướng thủ tục đất đai

Source
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/
Published
Sun, 04/11/2021 - 17:04

Share Everywhere