Saigontel lập 3 cụm công nghiệp tại Thái Nguyên, dự kiến thu hút vốn 800 triệu USD

Table of contents

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel), thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - chính thức nhận được quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp tại Thái Nguyên.

Source
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/
Published
Sun, 04/11/2021 - 17:04

Share Everywhere