Đổi giống mới, nông dân trồng khoai tây 'thắng lớn'

Table of contents

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 vừa qua, nông dân phấn khởi vì một vụ mùa bội thu, năng suất khoai tây cao hơn năm ngoái nhờ chọn giống tốt và kỹ thuật canh tác tiến bộ.

Source
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/
Published
Sun, 04/11/2021 - 17:04

Share Everywhere