Căng thẳng giá cước tàu đông lạnh đi Mỹ

Table of contents

Một số doanh nghiệp thủy sản đã phản ánh tình trạng gặp khó khi cước vận tải xuất khẩu tăng cao, đặc biệt là tuyến đi Mỹ.

Source
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/
Published
Sun, 04/11/2021 - 17:04

Share Everywhere