Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 thông báo mời thầu

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:20

Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19, thuộc Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) hiện đang tiến hành đầu tư, thi công xây dựng Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 với công suất 400.000 tấn/năm có mở một số gói thầu...

Read More